the old culture from balinese and all i know will show in this blog

Wednesday, 10 December 2008

Bali Artikel

Duk rahina Anggara tanggal 8 Maret 2005 sane wawu lintang, titiang nyarengin upacara Melasti ring Pasih Petitenget. Rahina punika taler nyarengin Penampahan Galungan, nanging makehan kramane ngelaksanayang Pakiyisan. Titiang sane pinaka krama desa adat Kerobokan, Kabupaten Badung, merika Melasti ke Pasih Petitinget. Taler asapunika krama adat ring desa Padangsambian, Dalung Gaji lan krama-krama sane nampek ring pasih Petitenget lianan.

Ring rahina punika, wenten dedauh mangdane warga sami sampun mapupul ring Pura Dalem utawi Pura Desa galah jam 8.30 semengan. Sadurung nyane, ring rahina Soma, warga sareng sami sampun nyiyas pratima sami tur mapupul ring Pura Dalem lan Pura Desa. Ngawit jam 8 semengan, akeh para wargane sampun rawuh, pada nganggen kwaca sarwa putih. Sane lanang-lanang, pada ny unggi jempana. Duk warsa 2001, jempanane sampun pada nganggen roda, nenten malih mategen sekadi dumunan. Santukan genah melis mangkin keyasayang doh tur jatmane mangkin nenten malih siteng mategenan. Nika mawinan makasami jempana ne mangkin nganggen roda.

Sesampune pratima sami katedunang saking Pura Dalem tur kalinggihang ring jempanane soang-soang, ring galah 8.30 makesami memargi. Kaduluran antuk lalontek, senjata nawa sanga miwah pangerangkadan lianan, wawu jempana pura prasanak, tur sane pinih ungkur jempana Pura Dalem sane kairing antuk gamelan Baleganjur. Makesami masemu bagia lan girang, polih "ngiring Ida Bhatara ke segara pacang nganyudang sehananing mala tur ngambet tirta amerta saking telenging segara". Kocap wantah asapunika sane dados unteng tatujon anake Melasti. Panes sane gede, sakit ring cokor lan awak makesami nenten kerasayang, yadiastun memargi sawetara 9 km ke segara.

Sawetara a jam tengah memargi, neked sampun ring pasih Petitenget. Iriki makeh pisan kramane sane sampun dumunan neked. Ida Bhatara kairing masuci ka segara. Selanturnyane makasami wargine ngaturang bhakti ring Ida Bhatara sami tur ring Sang Hyang Widhi, mangdane makasami malane ring gumi keanyudan tur mewali bersih suci. Tirta Amerta saking segara punika pacang kapundut ka pura, kapaicang ring wargine sareng sami.

0 comments: